08-12.04 2011 bar det en tur ut til Maersk inspirer som er en jack-up rig ute på Sleipner området, ligger ca 8km fra Sleipner. Jack-upen produserer olje til et skip og sender gassen videre til Sleipner.

Oppholdet på den danske plattformen gikk bra den, det meste gikk i dansk og boligplattformen var litt sliten, siden den er ganske gammel. Dårlig med tv dekning og det samme gjaldt internett. Fikk gjort det jeg skulle på min lille tur, fikk en runde i prosessområdet og fikk sett litt saker og ting jeg ikke har sett tidligere. Var ganske småe forhold iforhold til der jeg har vært tidligere. Men de produserer nu olje her å.

Var med på bingo på dansk, vant jo selvfølgelig ingenting siden tellinga er delvis bak mål, men skøy var det uansett.